Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dhemit Tangsi Bantir

Ing sawijining wengi kang peteng lelimengan karo udan deres gludug gludag gludug, pancen wis biasane saben udan kaya mangkene desa Bantir apa maneh wengi iki angine banter banget. Wektu semono udakara taun 90-an durung ana listrik kang mlebu ing desa Bantir kaya biasane mbok Sumi nggawekake wedang kopi lan anget-anget gorengan kanggo garwane yaiku kang Tarno. Dene kang Tarno dhewe nyumet sentir kanggo padhang-padhange omah.
Karo mangan temal temil mangan gorengan lan nyawang sentir kang slundlap-sundlup, watara wis jam 10 wengi kang Tarno lan mbok Sumi kaya-kaya krungu ana wong kang ndhodok-ndhodok lawang omahe "sapa ngono wengi-wengi kok ya ana wong mertamu" omonge kang Tarno karo menyat saka lungguhe. Banjur lawang dibukak dening mbok Sumi. Jebul mandhang lawang dibukakake mbok Sumi ora ana siji-sijio banjur mbok Sumi grenengan marang kang Tarno "kok ora ana pawongan yo kang?"ketoke mau ana sing dhodok-dhodok lho. Wis wetara let 10 menitan saka anggone mbok Sumi grenengan ana swara kang dhodok lawang ing omahe meneh, lawang dibukakake dening mbok Sumi ora ana pawongan maneh. Kang Tarno banjur omong karo mbok Sumi"paling kuwi mau kae sing ndhodhok lawang ya sing nunggu wit sawo kuwi to mbok"kang Tarno ngomong karo garwane.

Watara jam 11-an kang Tarno kepikiran karo tandurane, yen udan karo angin mangkene ya tanduranku mowat-mawit ngrundele kang Tarno ing atine. Tegal kang Tarno sing ana ing sebelah barak tangsi kang rada wingit. Banjur kang Tarno omong marang mbok Sumi yen kang Tarno arep niliki tandurane. Anaing mbok Sumi ora ngolehake kang Tarno budhal, karepe mbok Sumi kang Tarno arep niliki tandurane. Ananging mbok Sumi ora ngolehake, karepe kon nang omah wae tinimbang ana kedadeyan kang ora dikarepake. Atine kang Tarno rasane ora kepenak karo tandurane sing mau esuk gek wae dirabuk nganggo rabuk kandhang. Kanthi ati kang sansaya ora kepenak kang Tarno teka budhal saka omahe arepa mbok Sumi ora ngolehake. Kang Tarno banjur njupuk manthol sing gawene saka plastik kresek, nganggo sepatu kebon lan pacul.

Saktekane kang Tarno ing Tegal kang ana ing sebelah kidul barak tangsi bantir jebule tenan yen tandurane sing gek wae dirabuki mowat mawit kaya kaya wis ora ana tanduran sing ditandur. Kang Tarno nyoba benakake tandurane kang iseh ana sisane kanthi nganggo pacul nganti tekan nggalengan. Watara wis telung menitan kang Tarno mbenakake tandurane saka kadohan kaya kaya kang Tarno lrungu swara tanpa awujud, mandang swara iku dicedhaki saya suwe saya adih swarane. Kedadeyan ora mung swara wae ananging kang Tarno uga diweruhi trinil yaiku gembung tanpa sirah, kang Tarno glagapan mandhang weruh iblis kang awujud kaya mangkono banjur ora bisa omong lan mlaku, ananging sakbanjure trinil iku wis ora ngetok maneh neng ngarepe kang Tarno. Kang Tarno banjur bisa ngomong lan mlaku amarga ilange trinil iku mau.

Sakwise kang Tarno bisa mlaku, pacul diselehake ana ing gubug sakcedhake kono. Ana ing sakcedhake gubug iku kang Tarno diweruhi noni kayo sinyo ing brenangan. Noni lan sinyo iku anak walanda kang wus mati ing panggonan cedhak barak tangsi Bantir. Kang Tarno mlayu sak cepet-cepete tumuju ing daleme pak Narno amarga keweden dewe. Pak Narno iku pawongan kang melu njaga Tangsi Bantir. Kanthi menggeh-menggeh kang Tarno ndhodok lawang daleme pak Narno, lawange banjur dibukak kang Tarno wis ora bisa ngomong apa-apa amarga saking wedine diweruhi trinil, noni lan sinyo mau.

Srengenge esuk wis katon ketok nanging kang Tarno durung tekan omah, mbok Sumi tansah kuwatir karo garwane. Ing daleme pak Narno kang Tarno banjur crita kedadeyan sewengi sing dialami, piwelinge saka pak Narno menawa lunga tanpa pangestu saka garwane iku aja nekad, lha rak kaya mangkono kedadeyane karo mesam-mesem.


Setelah kalian baca cerita pendek/cerita cekak Bahasa Jawa diatas kemudian tuliskan pesan dan kesan kalian dibawah ini?ada 5 pemenang apabila bahasa pesan dan kesannya sesuai dengan judul diatas...terimakasiiih, semangat belajar anak-anak kelas 7, 8, dan 9.


Tri Rahmawati
Tri Rahmawati Seorang Guru yang Aktif Menulis sejak 2011

80 komentar untuk "Dhemit Tangsi Bantir"

 1. Srengenge esuk wis katon ketok nanging kang Tarno durung tekan omah, mbok Sumi tansah kuwatir karo garwane. Ing daleme pak Narno kang Tarno banjur crita kedadeyan sewengi sing dialami, piwelinge saka pak Narno menawa lunga tanpa pangestu saka garwane iku aja nekad, lha rak kaya mangkono kedadeyane karo mesam-mesem.
  Ko, nganggo sepatu kebon lan pacul.
  Saktekane kang Tarno ing tegal kang ana ing sebelah kidul barak tangsi bantir jebule tenan yen tandurane sing gek wae dirabuki mowat mawit kaya kaya wis ora ana tanduran sing ditandur. Kang Tarno nyoba benakake tandurane kang iseh ana sisane kanthi nganggo pacul nganti tekan nggalengan. Kang Tarno Irungu swara tanpa awujud, mandang swara iku dicedhaki saya suwe saya adih swarane. Kedadeyan ora mung swara wae ananging kang Tarno uga diweruhi trinil yaiku gembung tanpa dsirah, kang Tarno glagapan mandhang weruh iblis kang awujud kaya mangkono banjur ora bisa omong lan mlaku, ananging sakbanjure trinil iku wis ora ngetok maneh neng ngarepe kang tarno.
  Sakwise kang Tarno bisa mlaku, pacul diselehake ana ing gubug sakcedhake kono. Ana ing sakcedhake gubug iku kang Tarno diweruhi noni kayo sinyo ing brenangan. Noni lan sinyo iku anak walanda kang wus mati ing panggonan cedhak barak tangsi Bantir. Kang Tarno mlayu sak cepet-cepete tumuju ing daleme pak Narno amarga keweden dewe. Kanthi menggeh-menggeh kang Tarno ndhodok lawang daleme pak Narno, lawange banjur dibukak kang Tarno wis ora bisa ngomong apa-apa amarga saking wedine diweruhi trinil, noni lan sinyo mau.
  Srengenge esuk wis katon ketok nanging kang Tarno durung tekan omah, mbok Sumi tansah kuwatir karo garwane. Ing daleme pak Narno kang Tarno banjur crita kedadeyan sewengi sing dialami, piwelinge saka pak Narno menawa lunga tanpa pangestu saka garwane iku aja nekad, lha rak kaya mangkono kedadeyane karo mesam-mesem.

  BalasHapus
 2. aku dadi ngerti opo iku demit

  BalasHapus
 3. critane apik , lan iso dimengerteni

  BalasHapus
 4. critone menarik, bahasane gampang dimengerteni

  BalasHapus
 5. Crita Dhemit Tangsih Bantir ngelingake marang kita supaya ati-ati nalika metu bengi. Amerga sak liyane awake dewe, ana makhluk gaib. Awake dewe kudu njaga diri.
  Ceritane Dhemit Tangsi Bantir ing duwur iju sederhana, gampang dipahami, sing maca bisa bayangke suasana ing cerita.
  Kesimpulane ing crita Demit Tangsi Bantir yaiku yen pak Tarno arep lunga, kudu entuk ijin saka bojone, ora entuk nekad.

  BalasHapus
 6. Cerita ne apik lan gampang di mengerti

  BalasHapus
 7. Ceritane menarik ,lan gampang dimengerti

  BalasHapus
 8. Cerita ne menarik lan ia

  BalasHapus
  Balasan
  1. Cerita ne menarik lan gampang di mengerti

   Hapus
 9. Critane menarik lan gampang dimengerteni

  BalasHapus
 10. Ceritane gampang di woco lan di pengerti.

  BalasHapus
 11. Ceritane apik lan gampang dimengerteni, tata cara bahasane rapi lan mudah dibaca

  BalasHapus
 12. Cerita Dhemit Tangsi Bantir ngelingake supaya ati² lan ora nekat metu bengi.Amarga Dewe Urip berdampingan karo makhluk ghaib.
  Cerita Dhemit Tangsi Bantir iku gampang di mengerti lan menarik.
  kesimpulane pak Tarno kudu entuk ijin Seko garwane ( Bu Sumi ) supoya ora terjadi kedadean seng rak di pingini

  BalasHapus
 13. Ceritane gampang di woco lan di pengerti

  BalasHapus
 14. Cerita Dhemit Tangsi Bantir ngelingake bahaya ne metu bengi amarga awak dewe kudu di jaga lan andewe urip berdampingan karo makhluk ghaib.
  Cerita Dhemit Tangsi Bantir iku gampang di mengerti lan menarik.
  Kesimpulane pak Tarno entuk ijin seko Bu sumi supaya ora kedadean seng rak pingin terjadi.

  BalasHapus
 15. alur critane apik lan ora gampang diprediksi, basane entheng saengga gampang dimangerteni. Crita iki uga ngemot pesen sing bisa ditrapake ing urip, aku seneng banget karo crita iki

  BalasHapus
 16. Ceritane apik, medheni lan gampang di mangerteni. Saka cerita neng dhuwur dewe diajari ojo sampe nekad metu neng ndi ndi tanpa pangestu wong sing ana ing omah. Saran, semisal di wenehi ilustrasi, crita bakal soyo medheni lan apik.

  BalasHapus
 17. Crita Dhemit Tangsi Bantir nduweni plot sing cetha, basa sing digunakake gampang dimangerteni. Crita iki ngemot pesan moral yaiku nalika metu saka omah, kudu njaluk ijin wong omah. Supaya ora kedadeyan sing ora dikarepake.

  BalasHapus
 18. Bahasa ne kui gampang di mangerti

  BalasHapus
 19. Cerito bagus gampang di ingat

  BalasHapus
 20. Dadi wong ojo nekat

  BalasHapus
 21. Bintang Ariel 7C11 Mei 2023 pukul 18.55

  Crita gampang dingerteni,bahasa kang digunakake jelas lan ora belibet ,isi critane apik lan pesen saka crita kang apik yaiku ojo lunga yen ora di restuni karo bojone.

  BalasHapus
 22. Crita gampang dingerteni, lan isi ceritane apik,dadi ojo nekat yen ora direstuni

  BalasHapus
 23. Nyritakake babagan Pak Tarno sing ora nggatekake omongane bojone supaya ora metu bengi. Nanging Pak Tarno ora peduli, Akibaté, Pak Tarno ketemu arwah lan digawa menyang donya liya. Cerita barak demit Bantir Ngelingake bebaya Ing wayah wengi amarga kita ora urip dhewe ing donya iki

  BalasHapus
 24. Crita dhemit tangsi bantir gampang dingerteni,ngemutke Ojo podho sembrana metu bengi lan kudu direstuni saka wong tuo,bojo Utawa wong sing Ning omah

  BalasHapus
 25. Crita Dhemit Tangsi Bantir iku apik lan seru. Crita iki yo gampang di mengerti lan menarik. Crita iki ngelengke ora entok e metu mbengi tanpa ijin wong seng ana ing omah.

  BalasHapus
 26. Crita Dhemit Tangsi Bantir nduweni plot sing cetha, basa sing digunakake gampang dimangerteni. Crita iki ngemot pesan moral yaiku nalika metu saka omah, kudu njaluk ijin wong omah. Supaya ora kedadeyan sing ora dikarepake

  BalasHapus
 27. Ceritane gampang di woco lan di pengerti

  BalasHapus

  BalasHapus
 28. Cerita Dhemit Tangsi Bantir,duweni cerita seng apik lan seru.Ceritane Iki yo gampang dimengerti kerono nduweni bahasa seng gampang dimengerti.

  BalasHapus
 29. ceritane gampang di pahami

  BalasHapus
 30. Cerita Iki apik lan menarik.bahasa seng dinggo gampang dipahami.

  BalasHapus
 31. Crita ne apik lan gampang dimengerti.

  BalasHapus
 32. Ceritane menarik lan gampang dimengerteni

  BalasHapus
 33. Cerita apik lan menarik.cerita Iki nganggo bahasa seng gampang dipahami

  BalasHapus
 34. Ceritane apik, menarik lan gampang dimengerti

  BalasHapus
 35. critane apik lan menarik

  BalasHapus
 36. critane apik lan bisa dimangarteni, gampang banget gawe ing mangerteni. aku ndhemeni carita iki.

  BalasHapus
 37. plot ceritane apik lan jelas, bahasane enteng dadi gampang dingerteni

  BalasHapus
 38. Ceritane apik lan gampang dimegerteni

  BalasHapus
 39. Ceritane apik lan gampang dimengerti

  BalasHapus
 40. Ceritane apik, menarik lan gampang dimerngerteni

  BalasHapus
 41. Critane apik lan gampang di mengerti.

  BalasHapus
 42. Critane apik lan gampang dingerteni

  BalasHapus
 43. Cerita apik lan menarik

  BalasHapus
 44. Cerita apik lan menarik

  BalasHapus
 45. Cerita ne apik lan menarik, aku dadi reti opo iku Demit

  BalasHapus
 46. ceritane apik, gampang di mengerti, lan aku reti opo iku demit

  BalasHapus
 47. Critane apik, menarik, gampang dimengerti, lan aku dadi reti opo iku demit

  BalasHapus
 48. critane apik, menarik, gampang dimengerti, lan aku dadi reti opo iku dhemit

  BalasHapus
 49. Goro Goro cerita dhemit Kulo dadi Reti dhemit iku opo

  BalasHapus
 50. Cerita Demit Tangsi Bantur gampang dipahami,alur ceritane apik,saka cerita ing dhuwur Malika metu saka omah kudu njaluk ijin wong sing Ono ing omah ngelingake bebaya ing wayah wengi

  BalasHapus
 51. Muhammad Yowlan Dwi Saputra/ 7G13 Mei 2023 pukul 02.17

  Ing sawijining wengi kang peteng lelimengan karo udan deres gludag gludug, pancen wis biasane saben udan kaya mangkene desa Bantir apa maneh wengi iki angine banter banget. Watara wis jam 10 wengi kang Tarno lan mbok Sumi kaya-kaya krungu ana wong kang ndhodok-ndhodok lawang omahe. Jebul mandhang lawang dibukakake mbok Sumi ora ana siji-sijio.
  Watara jam 11-an kang Tarno kepikiran karo tandurane, yen udan karo angin mangkene ya tanduranku mowat-mawit ngrundele kang Tarno ing atine. Banjur kang Tarno arep niliki tandurane. Ananging mbok Sumi ora ngolehake, karepe kon nang omah wae tinimbang ana kedadeyan kang ora dikarepake. Atine kang Tarno rasane ora kepenak karo tandurane sing mau esuk gek wae dirabuk nganggo rabuk kandhang. Kanthi ati kang sansaya ora kepenak kang Tarno teka budhal saka omahe arepa mbok Sumi ora ngolehake.
  Saktekane kang Tarno ing Tegal kang ana ing sebelah kidul barak tangsi bantir jebule tenan yen tandurane sing gek wae dirabuki mowat mawit kaya kaya wis ora ana tanduran sing ditandur. Kang Tarno nyoba benakake tandurane kang iseh ana sisane kanthi nganggo pacul nganti tekan nggalengan. Banjur kang Tarno krungu swara tanpa awujud. Kedadeyan ora mung swara wae ananging kang Tarno uga diweruhi trinil yaiku gembung tanpa sirah, kang Tarno glagapan mandhang weruh iblis kang awujud kaya mangkono banjur ora bisa omong lan mlaku.
  Sakwise kang Tarno bisa mlaku, pacul diselehake ana ing gubug sakcedhake kono. Banjur kang Tarno diweruhi noni kayo sinyo ing brenangan. Kang Tarno mlayu sak cepet-cepete tumuju ing daleme pak Narno amarga keweden dewe.
  Srengenge esuk wis katon ketok nanging kang Tarno durung tekan omah, mbok Sumi tansah kuwatir karo garwane. Ing daleme pak Narno kang Tarno banjur crita kedadeyan sewengi, piwelinge saka pak Narno menawa lunga tanpa pangestu saka garwane iku aja nekad, lha rak kaya mangkono kedadeyane karo mesam-mesem.

  BalasHapus
 52. Ceritane apik, lan gampang dingerteni

  BalasHapus
 53. ceritane apik,lan gampang dimengerteni

  BalasHapus
 54. Ceritane apik gampang d pahami..bahasane y Ceto sip pokok men👍

  BalasHapus
 55. Cerita Dhemit Tangsi Bantir, nge i kesan kang medheni. Cerita iki apik lan gampang dimangerteni, tata cara bahasane runtut lan gampang diwaca.

  BalasHapus
 56. jam 10 wengi kang Tarno lan mbok Sumi kaya-kaya krungu ana wong kang ndhodok-ndhodok lawang omahe "sapa ngono wengi-wengi kok ya ana wong mertamu" omonge kang Tarno karo menyat saka lungguhe. Banjur lawang dibukak dening mbok Sumi. Jebul mandhang lawang dibukakake mbok Sumi ora ana siji-sijio banjur mbok Sumi grenengan marang kang Tarno "kok ora ana pawongan yo kang?"ketoke mau ana sing dhodok-dhodok lho.

  BalasHapus
 57. Ceritane apik lan gampang dimengerti,baguss pokok e

  BalasHapus
 58. critane apik lan uga aku mung ngerti yen ana memedi sing jenenge trinil

  BalasHapus
 59. Ceritane apik lan menarik

  BalasHapus
 60. Ridho Aji Alvaro/7F14 Mei 2023 pukul 02.16

  ceritane apik lan menarik amrga nalika aku uga wedi

  BalasHapus
 61. Ceritane apik lan gampang dimengerteni,pesan e nk ora direstui rasah nekat penak manut mboten resiko

  BalasHapus
 62. Ceritane apik lan gampang dimengerti. Saka cerita Dhemit Tangsi Bantir awak Dewe diajari supaya Ojo nekat mentu bengi amarga awak Dewe Urip berdampingan Karo makhluk ghaib

  BalasHapus
 63. crita iki banget inspirasi lan gampang dingerteni

  BalasHapus
 64. Ceritane apik lan bahasane gampang dingerteni

  BalasHapus
 65. critane apik lan gampang di mengerti

  BalasHapus
 66. Ceritane apik , seru , kan gampang di mengerti

  BalasHapus
 67. Critane apik lan menarik

  BalasHapus
 68. Ceritane apik lan menarik

  BalasHapus
 69. Cerita ne apik menarik lan gampang di mengerti

  BalasHapus
 70. Ceritane apik lan menarik

  BalasHapus
 71. Cerita ne apik, menarik, lan bahasa ne gampang di mengerti

  BalasHapus
 72. Aku dadi reti opo kwi demit

  BalasHapus
 73. ceritanya bagus dan dapat dimengerti

  BalasHapus
 74. Ceritanya bagus dan sangat mudah dimengerti

  BalasHapus
 75. ceritane apik, seru lan mudah dimangerteni

  BalasHapus
 76. Brilian Fernando Herdinanta6 Mei 2024 pukul 17.22

  Cerita mudah di baca dan dipahami

  BalasHapus
 77. M Ilyas raditha6 Mei 2024 pukul 17.23

  Ceritane menarik ,lan gampang dimengerti

  BalasHapus