Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Samudera Getih Beningku

Tak pedhot kabeh kekarepanku
Ora arep tak baleni
Ngapuramu dening tresnaku
Lan getih beningku.....
Ora kelakon teka maneh rasa tresnaku iki
Ora kelakon aku mangerteni
Nganti sliramu gawe keranta-ranta
Pipi samudera getih beningku
Mili jroning atiku.....
Tresnaku gawe aku ora duwe daya
Gawe nelangsa sajroning rasa tresna
Gawe aku tiba ing jroning samudera
Aku nyeksini menawa sliramu gawe lara
Ing saguguring gegodhongan emas iki
Aku tansah eling manawa sliramu gawe kuciwa
Nganti mandheg uripku iki ....
Tri Rahmawati
Tri Rahmawati Seorang Guru yang Aktif Menulis sejak 2011

Posting Komentar untuk "Samudera Getih Beningku"