Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dalan Bandungan

Ana ing dalan iki dadi seksi
Minangka lara ana ing ati
Dalan kang anane munggah mudhun
Lan menggak-menggok
Dadi perihe swara saka ragaku ....
      Panasing sang bagaskara dadi kanca saben dina
     Ademing samirana dadi pengangen ing rasa
     Gemrojoking banyu udan nelesi raga
Dalan bandungan .....
Saben dina tak tilasi
Esuk aku mangkat, dene sorene aku bali
Sakjangkah...rongjangkah
Rasane .... melas ana ing ati
Ananging aku kudu nglakoni
Lelakon uripku iki ....
Kanggo gethok tularake kawruh marang siswaku
     Dalan bandungan ...
     Sanajan seseg lan ampeg dadaku
     Nanging aku kudu ngesuk tresna
     Marang dalan iku....dalan bandunganTri Rahmawati
Tri Rahmawati Seorang Guru yang Aktif Menulis sejak 2011

Posting Komentar untuk "Dalan Bandungan"